Zarząd

 
 Zarząd Spółdzielni
 
Katarzyna Matysiak  -  Prezes Zarządu

Małgorzata Figlus  -  Wiceprezes Zarządu