Zarząd

 
 Zarząd Spółdzielni
 
Romana Gąsowska  -  Prezes Zarządu
 
Małgorzata Figlus -  V-ce Prezes Zarządu