Zarząd

 
 Zarząd Spółdzielni
 
Grażyna Baranek     - Prezes Zarządu

Małgorzata Figlus  -  Wiceprezes Zarządu