Historia

 

HISTORIA – Tak to się zaczęło…
20 lutego1945 roku odbyło się pierwsze Zebranie Założycielskie, które powołało do życia Spółdzielnię pod nazwą Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda”.
Jej założycielami byli: Jan Milewski, Aleksander Michalak, Zenon Kołatek, Piotr Zborowski, Władysław Hajdan, Feliks Adamczyk, Antoni Kostelecki, Tomasz Krawczyk, Karol Pawelczyk, Tomasz Trawiński.
W skład pierwszej Rady Nadzorczej weszli: Antoni Kostelecki, Stanisław Wolański, Stanisław Cieślak, Bolesław Walęcki, Tomasz Trawiński, Tomasz Krawczyk, Julian Skrzypiński, Kazimiera Piotrowska,
Józef Retkiewicz.
Zarząd Spółdzielni reprezentowali: Piotr Zborowski, Kazimierz Machuderski, Bronisław Dzwonnik.

Pierwszy spółdzielczy sklep nr 1 w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 8 otwarto dnia 15 marca 1945 roku .
Do końca 1945 r. uruchomiono 5 sklepów spożywczych, 2 sklepy branżowe, 2 piekarnicze, 2 warsztaty piekarnicze, wytwórnię wód gazowanych i rozlewnię piwa.
W 1949 roku Spółdzielnia wzbogaciła swoją działalność gospodarczo – handlową spełniając zasadniczą funkcję przejmując całkowite zaopatrzenie ludności w towary handlowe reglamentowane oraz przydziałów UNRA.
W 1959 roku w Polsce przeprowadzono reorganizację podziału administracyjnego w wyniku, którego Bełchatów został miastem powiatowym.
Dla Spółdzielni PSS ”Zgoda” powstały nowe zadania i możliwości rozwoju.
W latach 60 – tych Spółdzielnia posiadała ponad 20 sklepów różnych branż, zakłady produkcyjne, oraz prowadziła 3 gospody.
W październiku 1960 roku oddano do użytku Dom Spółdzielczy ul.Pabianicka 8, który stał się i do chwili obecnej jest siedzibą Spółdzielni. Na parterze urządzono restaurację ”Jubileuszowa”, oraz kawiarnię, były to jedne z pierwszych lokali tego typu w Bełchatowie.

W 1968 roku Spółdzielnię PSS „Zgoda” przekształcono na Wojewódzką Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Łodzi Oddział w Bełchatowie.
W 1974 roku powstało Zagłębie Paliwowo – Energetyczne okręgu bełchatowskiego.
Przewidywany dynamiczny rozwój miasta postawił przed oddziałem WSS „Społem” w Bełchatowie nowe zadania rozbudowy sieci placówek handlowych, usługowych, zakładów produkcyjnych z równoczesną modernizacją już istniejących.
20 lutego 1975 roku Oddział WSS ”Społem” w Bełchatowie zrzeszał 2 732 członków, zatrudniał 380 pracowników, prowadzł 39 sklepów różnych branż oraz usługi:
Ośrodek Praktyczna Pani, Zegarmistrzostwo, Radiowo – Telewizyjne i Fotograficzne.

W 1976 roku nowy podział administracyjny kraju. Piotrków Trybunalski staje się miastem wojewódzkim. Spółdzielnia nasza weszła w skład Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Piotrkowie Trybunalskim.
Kolejne lata 70 – te, to lata budowy i rozbudowy Spółdzielni, powstał pawilon handlowy, rozbudowano restaurację „Jubileuszowa” i kawiarnię – 336 miejsc konsumpcyjnych.
Oddano do użytku Bar „Pyza” – 28 miejsc konsumpcyjnych. Bar „Pierożek” – 80 miejsc konsumpcyjnych.
Początek lat 80 – tych był to ciężki okres dla Spółdzielni, stan wojenny, trudności zaopatrzenia i zastój gospodarczy nie sprzyjały Spółdzielni.
W 1982 roku uruchomiono 3 pawilony handlowe :

 

  • nr 18 ul. Czaplineckiej 1 o powierzchni 927 m2
  • nr 14 os. Dolnośląskie o powierzchni 1303 m2
  • nr 16 os. Dolnośląskie o powierzchni 1297 m2
  • Wybudowano i uruchomiono Piekarnię Mechaniczną ”Gigant” o powierzchni 4860 m2 i wydajności 18 ton na dobę.


27.06.1983 roku w wyniku podziału „SPOŁEM” PSS w Piotrkowie Trybunalskim powstała „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bełchatowie,
jako jednostka samodzielna prowadziła działalność handlową w 52 placówkach handlowych, 21 punktach gastronomicznych, 5 zakładach produkcyjnych, w tym agencje handlowo – usługowe.
W 1986 roku otwarto pawilon nr 38 na os. Dolnośląskim o powierzchni 1128 m2.
W 1987 roku uruchomiono kolejny sklep nr 45 na os. Dolnośląskim o powierzchni 343 m2.
Koniec lat 80 – tych i początek lat 90 – tych dla Spółdzielni i jej działaczy stał się trudnym wyzwaniem.
Budowa polskiej wolnorynkowej gospodarki spowodowały dynamiczny rozwój handlu prywatnego.
Procesy transformacji ustrojowej i gospodarczej w kraju dotknęły całą gospodarkę w kraju w tym także Spółdzielczość.
Rozpoczęła się walka o utrzymanie pozycji na rynku handlowym.

A TAK JEST DZIASIAJ

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bełchatowie prowadzi działalność w zakresie:

  • handel detaliczny branży ogólnospożywczej na terenie miasta Bełchatowa w 7 placówkach handlowych typu Lux i Lux mini
  • produkcja piekarsko – ciastkarska w zakładzie ZPC
  • usługi gastronomiczne – Bar Mleczny „Śródmiejski”

Spółdzielnia zatrudnia 143 osoby, zrzesza 216 członków.
Podsumowując 75 lat istnienia naszej Spółdzielni należy zauważyć że, były to lata dynamicznego
rozwoju i lata stagnacji w okresie powstawania gospodarki wolnorynkowej.