Kontakt

„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bełchatowie
ul. Pabianicka 8
97-400 Bełchatów

NIP: 769-050-26-73
REGON: 001089730

Telefon: 446357155
Fax: 446357165

 

  Telefon E-mail
Sekretariat  44 635 71 55  
Prezes Zarządu  44 635 71 74 spolem_bel@o2.pl
V-ce Prezes Zarządy
Główna Księgowa
44 635 71 75 glownaksiegowa@spolem-belchatow.pl
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego 44 632 20 46  
Dział Finansowo - Księgowy  44 635 71 60  
Dział Handlowy 44 635 71 61 lub 62 spolem_bel@o2.pl
Dział Administracji Transportu i Brygady 44 635 71 57 spolem_bel@o2.pl 
wiolettakurzydlak@spolem-belchatow.pl
Sekcja d/s Pracowniczych BHP i P POŻ 44 635 71 71 place@spolem-belchatow.pl
Informatyk   blazejgolz@spolem-belchatow.pl
Bar Śródmiejski  44 635 71 56 bar@spolem-belchatow.pl
     

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bełchatowie, Pabianicka 8, 97-400 Bełchatów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bełchatowie, Pabianicka 8, 97-400 Bełchatów; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego spolem_bel@o2.pl