Aktualności

TORT Z NADRUKIEM

dodano: 2019-11-21

Wynajem

dodano: 2019-10-03

Spółdzielnia prowadzi wynajem lokali własnych.

 

Ogłoszenie - Oferty Pracy

dodano: 2019-10-03

 

OFERTA PRACY
CIASTKARZ

WYMAGANIA

Wykształcenie - zasadnicze zawodowe, średnie.

Kierunek/specjalność – spożywcze.

Doświadczenie zawodowe – wymagany staż na danym stanowisku pracy.

Uprawnienia – KSIĄŻECZKA SANEPIDU

Umiejętności – DOŚWIADCZENIE NA DANYM STANOWISKU

Wynagrodzenie - 3100 zł brutto

--------------------------------------------------------

PIEKARZ

WYMAGANIA

Wykształcenie - zasadnicze zawodowe, średnie.

Kierunek/specjalność – spożywcze.

Doświadczenie zawodowe – wymagany staż na danym stanowisku pracy.

Uprawnienia – KSIĄŻECZKA SANEPIDU

Umiejętności – DOŚWIADCZENIE NA DANYM STANOWISKU

Wynagrodzenie - 3100 zł brutto

--------------------------------------------------------

DANE DO KONTAKTU

”SPOŁEM” POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W BEŁCHATOWIE
97-400 BEŁCHATÓW, UL. PABIANICKA  8
TEL. 44 635 71 71; E-mail: spolem_bel@o2.pl

ANEKS Nr 9 z dnia 26.09.2019 r

dodano: 2019-09-26

ANEKS Nr 9 z dnia 26.09.2019 r


Do Regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”
„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bełchatowie ul. Pabianicka 8, zwana w dalszej części organizatorem, wprowadza zmiany do Regulaminu programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” z dnia 20.06.2018 r. następującej treści:

§6 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów lub usług w sklepach organizatora, uczestniczących w programie. Z naliczenia zostają wyłączone zakupy:
• doładowań telefonicznych,
• wyrobów tytoniowych,
• wyrobów alkoholowych, z wyjątkiem piwa,
• opłata recyklingowa

Pozostałe warunki Regulaminu pozostają bez zmian.

Anek obowiązuje od 01.11.2019r. i stanowi integralną część Regulaminu.

Zarząd „Społem” PSS w Bełchatowie