RODO

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”

Administratorem danych osobowych  jest „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bełchatowie  97-400 Bełchatów, ul Pabianicka 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142102, REGON 001089730 tel 44 635 71 57, email: spolem_bel@o2.pl lub kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod1@protonmail.com.

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli,  zgodnie z art. 6  ust 1 pkt a, b, c oraz f Rozporządzenia, przetwarzane będą:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.

Dane przedstawicieli kontrahentów zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które wykonują usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, informatyczne.

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia (RODO).

Niniejsze pismo nie zmienia warunków umowy łączącej strony i ma charakter czysto informacyjny. 

 

Zarząd „Społem” PSS w Bełchatowie