Nagrody i wyróżnienia

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I PODZIĘKOWANIA

 

GAZELA BIZNESU

Potwierdzenie przynależności do elitarnego Klubu Gazel Biznesu,
grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm.
Spółdzielnia otrzymała dyplom Gazela Biznesu 2011.
jest to ósmy dyplom począwszy od 2002r.

 

INNOWACYJNA SPÓŁDZIELNIA SPOŁEM

Wyróżnienie w uznaniu działań kreujących nowoczesny wizerunek Spółdzielczości „Społem”.

 

W UZNANIU ZASŁUG DLA ROZWOJU MIASTA BEŁCHATOWA

Podziękowania i gratulacje z okazji 80–tej rocznicy ponownego nadania dla Bełchatowa praw miejskich 1925-2005r.

 

 
CERTYFIKAT

DOBRA MARKA 2010 LUX - sieci sklepów spożywczych KZRSS „SPOŁEM”.

 

CERTYFIKAT DOBROCZYNNOŚCI

Dajmy dzieciom uśmiech.

 

 
WYRÓŻNIENIA I PODZIĘKOWANIA

Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa, Polski Czerwony Krzyż, MOPS w Bełchatowie, Szkoła Podstawowa nr 9, OSP Ludwików.