Wynajem

Spółdzielnia prowadzi wynajem lokali własnych.